U C MAS Toàn cầu


U C MAS Toàn cầu

Sau 19 năm hoạt động và phát triển, Tập đoàn U C MAS đã có được sự ủng hộ và tín nhiệm của phụ huynh tại  58 quốc gia trên toàn thế giới. Tính cho đến nay, đã có hơn 2.500 trung tâm giảng dạy trực tiếp chương trình “Bàn tính và Số học Trí tuệ“ được thành lập và hoạt động.

Websites chương trình U C MAS tại các nước:

worldmap2

Mạng lưới đào tạo U C MAS toàn cầu.

Websites Malaysia – U C MAS International Headquarters

Vietnam

USA
Austria
Bangladesh
Canada
Egypt
Germany
Ghana
India
Indonesia
Iran
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Libya
Maldives
Morocco
Nepal
Nigeria
Pakistan
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
Spain
Syria
Trinidad & Tobago
Tunisia
Turkey
UK
United Arab Emirates

www.ucmas.com

www.ucmasvietnam.com

www.ucmasusa.com/beta
www.ucmasaustria.at
www.ucmasbangladesh.com
www.ucmas.ca
www.ucmasegypt.org
www.ucmasgermany.de
www.ucmasghana.com
www.ucmasindia.com
www.umcindo.com
www.ucmas.ir
www.ucmasjordan.com
www.ucmas.kz
www.ucmaskenya.com
www.ucmaskuwait.com
www.ucmaslibya.com
www.ucmasmaldives.com
www.ucmasmaroc.com
www.ucmasnepal.com
www.ucmasng.com
www.ucmaspakistan.com
www.ucmasqatar.com
www.ucmasksa.com
www.ucmassa.co.za
www.ucmas.es
www.ucmassyria.com
www.ucmastnt.com
www.ucmas-tunisia.com
www.ucmas-turkey.com
www.ucmasuk.com
www.ucmasuae.com