Trung tâm Genius khai mạc triển lãm Mỹ thuật cho các bé yêu


[tabs slidertype=”images” auto=”yes” autospeed=”4000″]
[imagetab width=”600″ height=”360″] http://trethongminh.com/wp-content/uploads/2013/01/YNhi.jpg [/imagetab]
[imagetab width=”600″ height=”360″] http://trethongminh.com/wp-content/uploads/2013/01/TKien.jpg [/imagetab]
[imagetab width=”600″ height=”360″] http://trethongminh.com/wp-content/uploads/2013/01/VNhi.jpg [/imagetab]
[/tabs]

Triển lãm mỹ thuật UCMAS Genius

TT Genius khai mạc triển lãm Mỹ thuật

 

Leave a comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *