HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH U C MAS


HỆ  THỐNG  CHỨNG  NHẬN  CHẤT  LƯỢNG  CỦA  CHƯƠNG  TRÌNH  U C MAS

 1. Giấy chứng nhận ISO: 2000 (03/10/2001)

Chúng tôi tự hào công bố rằng Học viện số học trí tuệ U C MAS là công ty đầu tiên trong lĩnh vực này nhận chứng chỉ ISO 9001:2000 và 9001:2008

Iso 9001-2008

       R_Schedule

2. Ghi danh vào sổ thành tích LIMCA (27/11/2004)

Vào ngày 27/11/2004, U C MAS được vinh dự ghi danh vào sổ thành tích LIMCA là nhà tổ chức Cuộc thi bàn tính và Số học trí tuệ lớn nhất thế giới.

cer_limca

3. Ghi danh vào sổ thành tích Malaysia

Ngày 14/12/2003, một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử của U C MAS, khi U C MAS được vinh dự ghi danh và sổ thành tích Malaysia cho những thành tích sau:

– Học viên số học trí tuệ lớn nhất

– Học viện số học trí tuệ đầu tiên nhận ISO 9001:2000

– Nhà tổ chức cuộc thi số học trí tuệ lớn nhất.

MBR1