Hướng dẫn con làm bài tập về nhà

Hướng dẫn con làm bài tập về nhà Bạn không nên để con làm bài tập về nhà như là một sự chống đối. Nếu bạn hướng dẫn con nhẹ nhàng, không áp đặt, thúc giục, thì những bài tập ấy sẽ dạy cho con rất nhiều giá trị của … Đọc tiếp