Giới thiệu về Họa sỹ Phạm Huy Hùng – Cố vấn bộ môn Mỹ thuật, Trung tâm đào tạo kỹ năng Genius.


Một số nét sơ lược giới thiệu về họa sỹ Phạm Huy Hùng – cố vấn chuyên môn bộ môn vẽ mỹ thuật, Trung tâm đào tạo kỹ năng Genius.

Gửi phản hồi