con an cham


con an cham

Con dường như không nhai mà cứ ngậm lúng búng trong miệng khiến bố mẹ nhiều khi phát cáu.

Gửi phản hồi