Giới thiệu về UCMAS


Cơ sở khoa học của chương trình “Bàn tính và số học trí tuệ UCMAS”

  [dropcap style=”font-size: 60px; color: #e10217;”] T[/dropcap]iến sỹ Roger W. Sperry và các nhà khoa học của Học viện Vật lý Công nghệ California (Mỹ) đã khám phá ra bí mật của hai bán cầu não và hoạt động của não. Bằng hàng loạt các thực nghiệm, Sperry đã nhận thấy: – Bán […]

Cơ sở khoa học của chương trình UCMAS