Mỹ thuật


Muốn con thông minh, hãy cho trẻ học vẽ

Muốn con thông minh, hãy cho trẻ học vẽ Muốn con thông minh, cha mẹ hãy khuyến khích trẻ học vẽ vì môn học này không chỉ giúp con nâng cao khả năng sáng tạo mà còn mang lại 7 lợi ích sau:       Hội họa thúc đẩy […]


Trung tâm Genius khai mạc triển lãm Mỹ thuật cho các bé yêu

[tabs slidertype=”images” auto=”yes” autospeed=”4000″] [imagetab width=”600″ height=”360″] http://trethongminh.com/wp-content/uploads/2013/01/YNhi.jpg [/imagetab] [imagetab width=”600″ height=”360″] http://trethongminh.com/wp-content/uploads/2013/01/TKien.jpg [/imagetab] [imagetab width=”600″ height=”360″] http://trethongminh.com/wp-content/uploads/2013/01/VNhi.jpg [/imagetab] [/tabs] TT Genius khai mạc triển lãm Mỹ thuật