BÀN TÍNH UCMAS


UCMAS là chương trình bản quyền Malaysia, phát triển khả năng não bộ cho trẻ từ 4 – 12 tuổi, thông qua tư duy lôgic, khả năng tập trung, quan sát, tưởng tượng, khả năng ghi nhớ tốt, tiếp nhận và xử lý thông tin chính xác, và đặc biệt là khả năng tính toán “siêu tốc” sau từ 3 – 6 tháng học.