Daily Archives: 26/03/2013


Qúa trình học tiếng Anh của trẻ

[dropcap style=”font-size: 60px; color: #e10217;”] K[/dropcap]hả năng nói thường xuất hiện một cách tự nhiên,sớm hơn khả năng đọc và khả năng viết.   Giai đoạn im lặng Có một giai đoạn gọi là “giai đoạn im lặng” khi trẻ học tiếng mẹ đẻ. Đó là khi các em quan sát, […]

Qua trinh hoc tieng Anh cua tre